kontakt

Statistika näitab, et uuemad sõiduautod, mis on eeldatavasti varustatud juhiabisüsteemidega, on hakanud vähem liiklusõnnetustesse sattuma, teatas Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF).

22 August 2023 (10:28:25)

"Esialgu liikluskindlustuse statistika ei näidanud juhiabisüsteemide parandavat mõju liiklusohutusele, uuemate autode kahjusagedus oli aastaid kõrgem vanematest autodest. Nüüd aga saame esmakordselt kinnitada trendi, et uuemate autodega sõitmine on ohutum," ütles LKF-i kahjuennetuse juht Ülli Reimets pressiteate vahendusel.

Tänavu esimesel poolaastal toimus Eestis 16 900 liikluskindlustuse juhtumit, millest sõiduautodega põhjustati 12 300 ehk 73 protsenti. LKF-i analüüsist selgus, et viimasel kolmel aastal on uuemate sõiduautode kahjusagedus olnud esmakordselt väiksem kui üle viie aasta vanustel autodel. See viitab juhiabisüsteemide positiivsele mõjule liiklusohutuses.  

Mullu põhjustatud liikluskindlustuse juhtumitest iga 23. oli üle viie aasta vanuse sõiduautoga ja iga 24. uuema autoga. 

"Uuemate, kuni viis aastat vanade sõiduautode tagant otsasõitude arv on viie aastaga vähenenud 28 protsenti ja õnnetused sõiduki iseenesest liikumahakkamisel 51 protsenti. Tagurdades põhjustatud õnnetuste arv on langenud nii parkimiskohal manööverdades kui lihtsalt tänaval tagurdades. Kui näiteks 2018. aastal moodustasid uuemate sõidukitega tagurdades põhjustatud õnnetused 27 protsenti, siis tänavu esimesel poolaastal 22 protsenti. Üle viie aasta vanustel sõidukitel on tagurdades põhjustatud õnnetuste osa püsinud 30 protsendi juures," märkis Reimets. 

Reimetsa hinnangul on aga murettekitav, et viimase viie aastaga on viiskümmend seitse protsenti kasvanud uuemate sõiduautodega põhjustatud teerajatiste, ehitiste, kütusetankurite ja muude asjade kahjustamisjuhtumite arv. "Sagenenud on ka jalgratturile kahju tekitamise juhtumid ja uksega teise sõiduki kahjustamised. See kõik viitab kahjuks autojuhtide hooletusele," selgitas Reimets. 

Uute sõiduautode varustuses on kümmekond aastat olnud erinevad juhiabisüsteemid nagu näiteks adaptiivne püsikiiruse hoidja (Adaptive Cruise Control – ACC), hädapidurdussüsteem (Automatic Emergency Braking – AEB), paigalseisu abi (Auto hold), mäkketõusu ja mäestlaskumise abisüsteem (Hill start/climb/descent assist), sõiduraja hoidmise süsteem (Lane Keep Assist – LKA), reavahetamise abisüsteeem (Lane Change Assist – LCA), parkimise abisüsteem (Park assist), sõiduki eemalt manööverdamise süsteem (Summon või Valet Parking funktsioon) ja autonoomse juhtimise süsteemid (Autonomous Driving - AD).

Tänavu esimesel poolaastal põhjustati 11 protsenti liiklusõnnetustest kaubikute ja pikap-sõidukitega, kaheksa protsenti veoautodega ja 2,5 protsenti bussidega. Veokite ja busside õnnetuste osakaal on viimasel viiel aastal kasvanud.  

Toimetaja: Mait Ots

allikas: https://www.err.ee/1609071770/lkf-juhiabisusteemidega-autod-sattuvad-harvem-avariidesse

Koolitused Pärnus

Koolitused Pärnus

Rohkem: http://www.mydrive.ee/parnu

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja ja Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitused

30 Detsember 2020 (15:00:00)

Väljasõit  Tallinn-Väike Olerex tanklast (Tondi tn 6), auto reg.nr 313MSZ.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus ja Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus toimuvad Pärnus.
Samuti toimub maantesõitmis tuleb tasuda eraldi (topelttund) vastavalt hinnakirjale.

Tohib jätkata sõiduõppe koolitusi ja eksameid.

5 Mai 2020 (16:00:00)

Tänasest tohib jätkata sõiduõppe koolitusi ja eksameid.

Ja ehkki need viimased kolm nädalat keelatud olid, on mitmed autokoolid leidnud viisi, kuidas õppesõite siiski korraldada. Teistele autokoolidele teeb valitsuse korralduse niisugune tõlgendamine tuska.

Allikas

GPS autovalve, Sõidupäevik

g/gps-tracking.jpg

Iga autol, mis ma kasutan (olen kasutanud) on GPS-jälitaja peal. 

Võimalik jälgida asukohta, kiirust veebis või äppiga. Selleks ma kasutan https://www.vialatm.com/ keskkonda.MUUDATUSTEST ÕPPETÖÖS SEOSES ERIOLUKORRA VÄLJAKUULUTAMISEGA

k/kindpng_2006845.png
16 Märts 2020 (21:00:00)

LP õpilased! 

Kui Te olete tulnud riskipiirkonnast, või tunnete end haigena, palume võtta ühendust autokooliga (sõiduõpetajaga) ja palume koolitusele, ka õppesõitu mitte tulla! Teooria tunde Autokoolis ei toimu. Õppetöö praktika osa (sõidutunnid jne.) jätkuvad seni kehtinud korra järgi.

Määruse muudatused

16 Jaanuar 2020 (20:49:27)

 1.02.2020. aastal muutub rida määruseid, mis puudutavad
 eksamineerimist ning on leitav siit

     * Üldist


 1.1 Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 01.
 veebruari,  kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme
 koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli
 võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppeprotsessi raames läbitakse
 vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi.

 1.2 Need, kes alustavad õpinguid enne 1.02, siis nemad saavad õppida
 veel vana õppekava järgi, aga teooria- ja sõidueksamile tulevad juba
 uue, kehtiva määrus nõuete järgi. Isik, kes on alustanud õpinguid
 enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib
 õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi
 ettevalmistamise õppekava alusel.

 1.3 Kõik pärast 1.02 teooria- ja sõidueksamitele tulijad teevad
 eksameid uue korra järgi, olenemata sellest millal on kool lõpetatud.

       * Teooriaeksam

 2.1 Liiklusteooriaeksamile jäävad samad küsimused, mis on kasutusel
 alates 3.06.2019. Küsimuste teemadeks on endiselt liiklusreeglid,
 liiklusohutus, liikluspsühholoogia ning sõiduki tehnoseisundi
 temaatika (tehno ja muud kategooria). Küsimusi lisandub jooksvalt
 juurde ja andmemaht on juba päris suur. B-kategooria riikliku
 teooriaeksami küsimustele vastamiseks on endiselt kuni 30 minutit, kuid
 lisandub 10 küsimust ehk kokku tuleb vastata 40 küsimusele.

 Maksimaalne vigade arv riiklikul teooriaeksamil on viis, kuid tulevad
 teatavad erisused. Nimelt on teooriaeksami suurim erisus küsimuste
 olulisuse hindamises. Kui seni oli maksimaalne vigade arv neli,
 olenemata teemaplokist, kus vead tehti, siis edaspidi on erisus
 liiklusohutuse kategooria küsimustes. Tegemist on küsimustega, mis
 kirjeldavad liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga
 saada või hukkuda. Neile vastamisel võib teha maksimaalselt ühe vea.
 Seega maksimaalne vigade arv on teooriaeksamil viis sellisel juhul, kui
 liiklusohutuse alastes küsimustes ei ole üle ühe vea. Juhul kui
 liiklusohutuse kategoorias ei tehta ühtegi viga, siis sooritatuks
 loetakse teooriaeksam, kus ülejäänud kolmes kategoorias on
 maksimaalselt kuni viis viga.

 Juhul kui liiklusohutuse kategoorias tehakse üks viga, siis sooritatuks
 loetakse teooriaeksam, kus ülejäänud kolmes kategoorias on
 maksimaalselt kokku kuni neli viga. Sellise näite korral ei või olla
 ülejäänud kolmes kategoorias viis viga seepärast, et vigade koguarv
 tuleks sellisel juhul kokku kuus, kuid maksimaalne koguvigade arv on
 B-kategooria riiklikul teooriaeksamil viis.  Juhul kui liiklusohutuse
 teemaplokis on kaks või enam viga, siis on teooriaeksami tulemus
 mittesooritatud (isegi siis, kui ülejäänud kolmes teemaplokis pole
 ühtegi viga). Järelikult võibki olla olukord, kus ühel juhul on
 näiteks viie veaga teooriaeksam sooritatud ning teisel juhul kahe veaga
 eksamitulemus mittesooritatud.

 2.2 Alates 1.04 võimaldame juhikandidaatidele teooriaeksamile
 registreerumist pärast teooriaõppe lõppu. Selleks peab kool saatma
 andmed registrisse pärast kooli teooriaõppe lõppu. See võimalus on
 vabatahtlik ja seda ei pea kasutama. Teooriaeksamile võib tulla ka
 hetkel kehtiva korra järgi, kus kool on lõpetatud ja tunnistus
 väljastatud.

       * Sõidueksam

 3.1 Üldiseks sõidueksami kestuseks kehtestatakse vähemalt 45 minutit.
 B-kategooria piiratud juhtimisõiguse ja AM-kategooria puhul jääb
 kehtima vähemalt 25 minutit. Ka A-, A1- ja A2-kategooria sõidueksamite
 kestus, mis senise 35 minuti asemel muutub 45 minutiks.

 3.2 Muudatusena kaotatakse kohustus võtta B-kategooria sõidueksam
 vastu Maanteeametile kuuluva eksamiautoga. Muudatus võimaldab
 sõidueksamit sooritada ka juhi koolitajale kuuluva sõidukiga, kui see
 vastab määruse sätestatud nõuetele. See muudatus kehtib nii manuaal-
 kui ka automaatkastiga sõidukile. Sellisel juhul istub sõiduõpetaja
 ees ja eksamineerija sõiduki tagaistmel. Teised variandid ei ole
 lubatud. Kaamera paigaldab sõidukisse eksamineerija ning muud
 salvestusseadmed ei ole lubatud. Kui eksam viiakse läbi autokooli või
 muu sõidukiga, siis teavitab eksamineerija eksamineeritavat suuliselt
 salvestusseadmete olemasolust ja töötamisest. Salvestise vaatamisel
 juhindume ikka - andmesubjektil on eksamisalvestisele juurdepääs
 kirjaliku põhjendatud taotluse alusel, mis esitatakse Maanteeameti
 eksamikeskuse juhatajale. Eksamisalvestuse vaatamise aeg lepitakse kokku
 eksamikeskuse juhatajaga.

 3.3 Kui isik, kes tohib sõita üksnes automaatkäiguvahetusega
 sõidukiga, sooritab täiendava juhtimisõiguse kategooria
 mootorsõiduki või autorongi sõidueksami manuaalkäigukastiga
 sõidukiga, siis uuel väljastataval juhiloal koodi 78 (piirang
 automaatkäiguvahetusega sõiduki kasutamiseks) enam ühegi kategooria
 puhul ei märgita. Kui juhtimisõiguse taotleja omab juba
 manuaalkäigukastiga B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või
 D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud
 täiendava auto või autorongi kategooria juhtimisõiguse saamiseks
 nõutava sõidueksami automaatkäiguvahetusega sõidukiga, siis ei kanta
 juhiloale koodi 78.

 3.4 Alates 1.04 on autokoolil võimailik soovi korral läbi MNT
 e-teeninduse registreerida oma õpilased sõidueksamile. Selleks:

       * Eksamikeskus peab olema avanud koolile võimaluse aja broneerimiseks
 ( info koolidele eraldi, et kuidas seda teha)
       * Juhikandidaat peab olema MNT e-teeninduses andma koolile volituse
 (volituse vorm olemas e-teeninduses) oma andmete töötlemiseks ja
 õigused enda registreerimiseks
       * Kool maksab juhikandidaadi eest riigilõivu
       * Kool saab ise kolm päeva enne eksami toimumist eksamineeritavaid
 vahetada.

 Info registreerimise kohta edastame eraldi koos juhendiga.

 3.5 Harjutused ja hindamine on saadaval määruses, koolidel on info
 olemas ja seda siin lahti kirjutama ei hakka.

       * Õppimine koolis

 4.1 Lisatakse võimalus asuda mootorsõidukijuhi koolituskursusele
 õppima ka isikutel, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada muul
 juhul kui kehtivas määruses toodud juhtimisõiguse taastamine.
 Tegemist on õppega kui isikul on olemas kõik tingimused eksamite
 sooritamiseks ja juhiloa taotlemiseks (välisriigi juhiloa olemasolu,
 koolituskursus on läbitud ja isik soovib enne eksameid end täiendada,
 juhtimisõiguse taastamine jms). Sellisteks olukordadeks võib olla ka
 juhtimisõiguse kategooria laiendamine või välisriigis välja antud
 juhiloa vahetamine Eesti juhiloaks. Nimetatud olukordades ei ole
 määruse kohane koolituse läbimine kohustuslik aga isikul võib
 tekkida soov enne juhtimisõiguse kategooria laiendamist või juhiloa
 vahetamist saada õpet autokoolist. Samuti on võimalik juhtimisõiguse
 omamisel, kuid näiteks pole pikalt autorooli sattunud, minna autokooli
 õppesõitu.

       * Eeltoodu võimaldab koolidel registreerida selline õpilane
 õppegruppi.

       * Jätkuõpe

 5.1 Alates 1.02, kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal
 korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus ta peab läbima
 vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida
 pärast jätkuõppe läbimist. Sellekohane teade kuvatakse teenindajale
 kui ka juhikandidaadile e-teeninduses, et enne ei saa sõidueksamile
 registreerida, kui jätkuõpe on läbitud ja kool on selle kohta andmed
 registrisse saatnud. Jätkuõpet võib läbida suvalises autokoolis.

 Näiteks: kui isik on eelnevalt mittesooritanud 3 sõitu, 4. eksam on
 peale 01.02 ja jätkuõppele läheb peale 6. mittesooritamist?

 Jah, alates 01.02 hakatakse nullist lugema, ehk siis 4,5,6 kukub läbi
 ja siis läheb kooli.

 Jätkuõppe eesmärgiks ei ole pelgalt sõidutund, vaid juhikandidaadil
 on soovitav oma eelnevad sõidueksami raportid koolile esitada ja
 õpetaja koostab seal esile toodud puuduste osas plaani, mida on vaja
 jätkuõppe raames harjutada, korrata. Määruses on toodud miinimum
 tundide arv.

       * Sõidueksami kaart

 6.1 Sõidueksami kaarti täiendatakse ka vaidlustamisviitega.
 Haldusmenetluse seaduse § 57 lõike 1 kohaselt on nõutud, et
 haldusaktis peab olema viide haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha,
 tähtaja ja korra kohta. Mis tähendab, et isikul on eksami
 vaidlustamise info kaardil olemas ja ta saab selle kätte MNT
 e-teeninduse postkastist. Kindlasti suunata inimesi sõidueksami kaarti
 lugema, kuna see muutub oluliselt informatiivsemaks.

       * Kõik muudatused MNT kodulehel eksamite kohta viime sisse jooksvalt
 ja lisame ka õppematerjali, mida saate kasutada. Koduleht on „elav“
 ja sinna lisandub pidevalt informatsiooni.
       * Soovitan uue määruse valguses esimestel sõidueksamitel (olenemata
 kategooriast) võimalusel kaasa sõita, osaleda, et saada ülevaade
 eksamil toimuvast, harjutustest ja hindamisest. Kui tekib küsimusi,
 siis kogun need kokku ja saadan infoks kõikidele.
       * Palun lugeda uued õigusaktid läbi ja tutvustada neid ka
 õpilastele.

 Lugupidamisega
 Tarmo Vanamõisa
 Eksamiosakonna juhataja
 Maanteeamet

Head uut aastat!

1 Jaanuar 2020 (00:03:00)

Head uut aastat! 

Soovin sõpradele, liikmetele ja koostööpartneritele edukat uut aastat!

Häid jõule!

22 Detsember 2019 (07:42:57)

Soovin rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust. Uute kohtumisteni!

Kõik ristmikukaamerad Tallinnas

2 Jaanuar 2019 (00:00:00)

Kõik ristmikukaamerad Tallinnas
Kõik ristmikukaamerad Tallinnas

_______________________

Lehed: 1 2 » Loe algusest