Parkimisest

29 August 2021 (19:38:52)

Palun Teid lugeda hoolikalt läbi eksaminaator Toomas Henki pöördumine
kõikide Autom Tallinna Autokooli sõiduõpetajate poole!

>

> Tundub, et eelmisel aastal kehtestatud määrus ja selles toodu

> parkimisviisid ei ole nagu kõigini jõudnud.  Enamus õpilasi püüavad

> sooritada  n.ö 90 kraadist pööret paremal olevasse parkimiskohale,

> millist uus määrus ette ei näe. Määruses on toodud ainult nn 45

> kraadine paremale poole või siis 90 kraadine aga vasakule poole (vastav

> pilt manuses). Minu meelest on see väga mõistlik ja loogiline ning ka

> lihtsam. Täna võiks õpilased ikka eksamil üldjuhul sooritada selle

> 45 kraadise manöövri (kui just ei paluta sooritada seda 90 kraadist

> tagurpidi parkimist vasakule).

> Selle 45 kraadise manöövriga oli ühel mu õpilasel korra probleem -

> ta kukkus sellega läbi teisel ARKi ekasmil, kuigi ta oma seletuse

> järgi tegi täpselt sama manöövrit, mis esimesel korral ja NB!

> eksaminaator oli sama. Seepeale kirjutasin ARKi ja küsisin selgitusi.

> Kirjeldasin ka õpetavat tehnikat selliseks parkimiseks. Ja edastan ARK

> eksamiosakonnast saadud vastuse.

> Ja rõhutaks seal toodu üle:

> -  Kõik tegevused peavad lähtuma pärisuuna vööndist

> st tuleb jälgida, et enne manöövrit ei satutaks vastassuuna

> vööndisse!

> -  kui liigeldakse vastassuuna vööndis või sooritatakse manöövreid,

> siis tuleb ennem veenduda nende ohutuses

> st

> - mitte kiirustada

> - mitte taha manövrit n.ö hoo pealt - jääda ikka enne seisma

> suunatulega

> - veenduda kavandatava manöövri ohutuses (veendudes nii ette kui taha

> vaadates, et ei taksitaks teisi liiklejaid)

> - lülitada sisse suund ja alles siis liikuma hakata

>

> Ja siis veel parkimiskohal korrigeerimisest. See võib olla on minu

> nägemus aga positiivseks soorituseks peaks ikka esimese manöövriga

> sattuma parkla joonte vahel ja alles seejärel oleks korrigeerimine

> õige. Ei ole selles osas kuulnud ARKi kommentaare peale selle, et mingi

> kuulujutt räägib, et korrigeerimisel ei tohi kõigi nelja rattaga

> parklakohalt väljasõita.

>

> Kannatliku meelt

> Toomas Henk

>

> ---------- Forwarded message ---------

> Saatja: Priit Tamra 

> Date: E, 1. juuni 2020 kell 10:53

> Subject: RE: Parkimine

> To: Toomas Henk 

>

> Tere

>

> Tänan kirja eest.

>

> Kõik tegevused peavad lähtuma pärisuuna vööndist. Juhul kui

> liigeldakse vastassuuna vööndis või sooritatakse manöövreid nii, et

> ennem ei veenduta selle ohutuses, siis on need konflikti kohad ja on

> alus eksam mittesooritatuks lugeda.

>

> Praktikas on see probleem, et ei vaadelda peegleid ega ka seda mis

> ümber ringi toimub. Või jäädakse seisma vastassuuna vööndis ning

> ei arvestata ka muu tegevuse käigus pärisuuna vööndit.

>

> Parimate soovidega

>

> Priit Tamra

>

> Peaspetsialist

>

> Eksamiosakond

>

> +372 56 466 179

>

> http://www.mnt.ee&source=gmail&ust=1630351664576000&usg=AFQjCNG_T6fVl4pmf68onov7NyZEl4Vjaw">www.mnt.ee [1] / Teelise 4 / 10916 Tallinn / Maanteeamet

>

> From: Toomas Henk 

> Sent: Friday, May 29, 2020 3:27 PM

> To: Priit Tamra 

> Subject: Re: Parkimine

>

>> Tere.

>>

>> Tahaks alustuseks tänada materjalide eest, millega on siis selgitatud

>> ARK  eksamil nõudeid parkimise osas. Ja eks need ju ka nõuded, mida

>> liiklejad peaks kogu aeg järgima.

>>

>> Kuna materjalide seletuskirjas on öeldud, et see materjal on mõeldud

>> täiendamiseks ja oodatud on ettepanekud, siis oleks palve seda

>> täiendada ka manöövrite osas parkimisel.

>>

>> Teemaks siis parkimise manöövri sooritamisel sattumine

>> vastassuunavööndisse. Manuses skeem vastavast teemast.

>>

>> Mina olen sellist pöördega parkimist õpetanud selliselt:

>>

>> 1. Lähenedes parkimiskohale tuleb sisse lülitada parem suund ning

>> jääda parkimiskoha juures seisma, et veenduda kõrval olevad autod

>> on parkinud õieti ja nende vahele saab õieti parkida.

>>

>> 2. Sõita edasi kuni juht on parkimiskoha joone peal ja seal seisma

>> jääda

>>

>> 3. Lülitada sisse vasak suund ning pöörata rattad välja vasakule -

>> veendudes et ei tagant ja eest kedagi ei tule, liikuda pöördega nii

>> kaugele edasi, et paremast peeglist paistab selle parkimisjoone ots,

>> mille juures manöövri alguses seisime.

>>

>> 4. Pöörata rattad otseks ja liikudes otse tagasi ja seejärel

>> pöörata rool lõpuni välja paremale ning jälgides paremast

>> peeglist parkimiskoha eraldusjoont liikuda nii kaua auto on sellega

>> paralleelne ja vajalikul kaugusel ning vaadata ka vasakust peeglist et

>> auto on ka vasakpoolse joonega paralleelne ning teha stopp.

>>

>> 5. Pöörata rattad otseks ning liikuda otse tagasi jälgides

>> parkimiskoha lõpu joont või äärekivi.

>>

>> 6. Manööver lõpetada käsipiduri peale tõmbamisega ning pedaalide

>> vabastamisega.

>>

>> ARKi eksamil  loeti õpilase eksam mittesooritatuks, põhjusel et ta

>> sõitis vastassuunavööndisse. Vähemalt õpilane sai nii aru. Oleks

>> hea kui saaks selle osas võimalike selgitusi, et millistel juhtudel

>> loetakse veaks manööverdamisel sattumine vastassuunavööndisse.

>>

>> Lugupidamisega

>>

>> Toomas Henk

>>

>> Autom Tallinna Autokool