B-kategooria sõiduõpetaja

Maagaasi tankimise juhend.

0/0-02-05-1a0df1d1ca00f5833a070274df2ff0c68228a82f80c239c267de5644bf7d6d64_24cd2a665c041a67.jpg
16 September 2021 (18:28:57)

 

Parkimisest

29 August 2021 (19:38:52)

Palun Teid lugeda hoolikalt läbi eksaminaator Toomas Henki pöördumine
kõikide Autom Tallinna Autokooli sõiduõpetajate poole!

>

> Tundub, et eelmisel aastal kehtestatud määrus ja selles toodu

> parkimisviisid ei ole nagu kõigini jõudnud.  Enamus õpilasi püüavad

> sooritada  n.ö 90 kraadist pööret paremal olevasse parkimiskohale,

> millist uus määrus ette ei näe. Määruses on toodud ainult nn 45

> kraadine paremale poole või siis 90 kraadine aga vasakule poole (vastav

> pilt manuses). Minu meelest on see väga mõistlik ja loogiline ning ka

> lihtsam. Täna võiks õpilased ikka eksamil üldjuhul sooritada selle

> 45 kraadise manöövri (kui just ei paluta sooritada seda 90 kraadist

> tagurpidi parkimist vasakule).

> Selle 45 kraadise manöövriga oli ühel mu õpilasel korra probleem -

> ta kukkus sellega läbi teisel ARKi ekasmil, kuigi ta oma seletuse

> järgi tegi täpselt sama manöövrit, mis esimesel korral ja NB!

> eksaminaator oli sama. Seepeale kirjutasin ARKi ja küsisin selgitusi.

> Kirjeldasin ka õpetavat tehnikat selliseks parkimiseks. Ja edastan ARK

> eksamiosakonnast saadud vastuse.

> Ja rõhutaks seal toodu üle:

> -  Kõik tegevused peavad lähtuma pärisuuna vööndist

> st tuleb jälgida, et enne manöövrit ei satutaks vastassuuna

> vööndisse!

> -  kui liigeldakse vastassuuna vööndis või sooritatakse manöövreid,

> siis tuleb ennem veenduda nende ohutuses

> st

> - mitte kiirustada

> - mitte taha manövrit n.ö hoo pealt - jääda ikka enne seisma

> suunatulega

> - veenduda kavandatava manöövri ohutuses (veendudes nii ette kui taha

> vaadates, et ei taksitaks teisi liiklejaid)

> - lülitada sisse suund ja alles siis liikuma hakata

>

> Ja siis veel parkimiskohal korrigeerimisest. See võib olla on minu

> nägemus aga positiivseks soorituseks peaks ikka esimese manöövriga

> sattuma parkla joonte vahel ja alles seejärel oleks korrigeerimine

> õige. Ei ole selles osas kuulnud ARKi kommentaare peale selle, et mingi

> kuulujutt räägib, et korrigeerimisel ei tohi kõigi nelja rattaga

> parklakohalt väljasõita.

>

> Kannatliku meelt

> Toomas Henk

>

> ---------- Forwarded message ---------

> Saatja: Priit Tamra 

> Date: E, 1. juuni 2020 kell 10:53

> Subject: RE: Parkimine

> To: Toomas Henk 

>

> Tere

>

> Tänan kirja eest.

>

> Kõik tegevused peavad lähtuma pärisuuna vööndist. Juhul kui

> liigeldakse vastassuuna vööndis või sooritatakse manöövreid nii, et

> ennem ei veenduta selle ohutuses, siis on need konflikti kohad ja on

> alus eksam mittesooritatuks lugeda.

>

> Praktikas on see probleem, et ei vaadelda peegleid ega ka seda mis

> ümber ringi toimub. Või jäädakse seisma vastassuuna vööndis ning

> ei arvestata ka muu tegevuse käigus pärisuuna vööndit.

>

> Parimate soovidega

>

> Priit Tamra

>

> Peaspetsialist

>

> Eksamiosakond

>

> +372 56 466 179

>

> http://www.mnt.ee&source=gmail&ust=1630351664576000&usg=AFQjCNG_T6fVl4pmf68onov7NyZEl4Vjaw">www.mnt.ee [1] / Teelise 4 / 10916 Tallinn / Maanteeamet

>

> From: Toomas Henk 

> Sent: Friday, May 29, 2020 3:27 PM

> To: Priit Tamra 

> Subject: Re: Parkimine

>

>> Tere.

>>

>> Tahaks alustuseks tänada materjalide eest, millega on siis selgitatud

>> ARK  eksamil nõudeid parkimise osas. Ja eks need ju ka nõuded, mida

>> liiklejad peaks kogu aeg järgima.

>>

>> Kuna materjalide seletuskirjas on öeldud, et see materjal on mõeldud

>> täiendamiseks ja oodatud on ettepanekud, siis oleks palve seda

>> täiendada ka manöövrite osas parkimisel.

>>

>> Teemaks siis parkimise manöövri sooritamisel sattumine

>> vastassuunavööndisse. Manuses skeem vastavast teemast.

>>

>> Mina olen sellist pöördega parkimist õpetanud selliselt:

>>

>> 1. Lähenedes parkimiskohale tuleb sisse lülitada parem suund ning

>> jääda parkimiskoha juures seisma, et veenduda kõrval olevad autod

>> on parkinud õieti ja nende vahele saab õieti parkida.

>>

>> 2. Sõita edasi kuni juht on parkimiskoha joone peal ja seal seisma

>> jääda

>>

>> 3. Lülitada sisse vasak suund ning pöörata rattad välja vasakule -

>> veendudes et ei tagant ja eest kedagi ei tule, liikuda pöördega nii

>> kaugele edasi, et paremast peeglist paistab selle parkimisjoone ots,

>> mille juures manöövri alguses seisime.

>>

>> 4. Pöörata rattad otseks ja liikudes otse tagasi ja seejärel

>> pöörata rool lõpuni välja paremale ning jälgides paremast

>> peeglist parkimiskoha eraldusjoont liikuda nii kaua auto on sellega

>> paralleelne ja vajalikul kaugusel ning vaadata ka vasakust peeglist et

>> auto on ka vasakpoolse joonega paralleelne ning teha stopp.

>>

>> 5. Pöörata rattad otseks ning liikuda otse tagasi jälgides

>> parkimiskoha lõpu joont või äärekivi.

>>

>> 6. Manööver lõpetada käsipiduri peale tõmbamisega ning pedaalide

>> vabastamisega.

>>

>> ARKi eksamil  loeti õpilase eksam mittesooritatuks, põhjusel et ta

>> sõitis vastassuunavööndisse. Vähemalt õpilane sai nii aru. Oleks

>> hea kui saaks selle osas võimalike selgitusi, et millistel juhtudel

>> loetakse veaks manööverdamisel sattumine vastassuunavööndisse.

>>

>> Lugupidamisega

>>

>> Toomas Henk

>>

>> Autom Tallinna Autokool

Alati veendu

18 Veebruar 2021 (12:27:46)

Enne, kui astud välja autost hinda olukorda.

Ehmatav ent tõsi: mida kiiremini sõidad, seda piiratum on roolis su nägemisväli

n/nagemisvali.jpg
13 Jaanuar 2021 (19:39:04)

 

Püsikiirusehoidja kasutamine (VW, Škoda, Seat)

12 Jaanuar 2021 (20:11:16)

Õppevideo.


Head uut aastat!

h/head_uut_aastat2021.jpg
1 Jaanuar 2021 (01:00:00)

Soovin edukat uut aastat!


Uuel aastal uued soovid täitugu Teil rõõmuga, 
tervist, õnne kaasa toogu aasta uus, mis just algas!

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja ja Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitused

30 Detsember 2020 (15:00:00)

Väljasõit  Tallinn-Väike Olerex tanklast (Tondi tn 6), auto reg.nr 313MSZ.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus ja Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus toimuvad Pärnus.
Samuti toimub maantesõitmis tuleb tasuda eraldi (topelttund) vastavalt hinnakirjale.

Kanna maski!

10 November 2020 (19:51:20)

Alates 11.11.2020 on õppesõidu ajal kohustus kanda maski. Võtke näomaks tundi kaasa!

Paremalt möödasõit on keelatud.

6 September 2020 (08:11:54)

Paremalt möödasõit on väga ohtlik!

Parkimisest eksamil (maanteameti poolt kiri)

30 Mai 2020 (05:42:19)

Riiklikul B-kategooria sõidueksamil on üheks osaks erimanöövrite
(edaspidi _harjutus_) sooritamine, milleks on aega kuni 10 minutit.
Alates 01.02.2020 on kaks harjutust („piiratud alal
tagasipööramine“ ning „parkimine manöövriga“) kohustuslikud
ning kolmas harjutus on eksamineerija valida.

Suur osa mittesooritatud tulemusega lõppevatest sõidueksamitest on
tingitud kohustusliku harjutuse „parkimine manöövriga“
ebaõnnestumisest. Mingi osa on ebapiisava ettevalmistuse tagajärg,
kuid on juhikandidaate, kes lihtsalt kiirustavad ning sellega ise oma
sõidueksami ära rikuvad. Aega on piisavalt ning juhikandidaadil on
õigus käia väljas kontrollimas ja vaatamas. Katseid harjutustel
B-kategoorias enam ei ole, seega juhikandidaat peab ise ütlema, kas
sõiduk on nõuetekohaselt pargitud või mitte. Kui see on öeldud, on
vastus nii-öelda lukus ning selle alusel eksamineerija hindab.

Miskipärast osa eksamineeritavaid ei taha täiendavalt üle kontrollida
(sama analoog harjutusel „parkimine rööpselt“) ja ütlevad
kiirustades, et sõiduk on pargitud ning hiljem välja minnes näevad,
kuidas sõiduk paikneb ebakorrektselt. Eriti kahetsusväärne, kui seda
tehakse kolmanda harjutusena sõidueksami lõpuosas ning reaalselt oli
harjutuse tegemiseks aega veel üle viie minuti.

Samuti on parkimisharjutuste puhul endiselt probleemiks asjaolu, kuidas
juhikandidaat välja kontrollima minnes unustab ühe väga olulise
ohutust puudutava elemendi täitmata – sõidu lõpetamisel jäetakse
vajalik ettevaatusabinõu (seisupidur) rakendamata. Sõiduk võib isegi
olla korrektselt parkimiskohal, kuid ohutus ei ole täielikult tagatud.

Aega on kolme harjutuse sooritamiseks enam kui küllalt – valdavalt
sooritatakse harjutused 3-4 minutiga ning väljas kontrollimas käimine
ning vajadusel sõiduki asendi korrigeerimiseks kulub umbes minut või
vähemgi. Isegi siis jääb mitu minutit aega üle. Neid olukordi, kus
B-kategooria sõidueksam lõppeb mittesooritatud tulemusega kümne
minuti täitumise tõttu, on üliharvad. Harjutuste puhul on
mittesooritamise põhjus ennekõike üksikharjutuse ebaõnnestumine.

Palun harjutage juhikandidaate ajavõtmisega ning öelge, et ümber
sõiduki arutult tormamine ei võta neilt aega ja ei anna ka aega
juurde. Aega on piisavalt ja tormamisega tulevadki vead sisse.
Eksamineerijad annavad lisaküsimustega pigem mõista, et võiks
pargitud sõiduki veel korra üle vaadata kui lõpetavad eksami
kergekäeliselt.

Lugupidamisega
Tarmo Vanamõisa
Eksamiosakonna juhataja
Maanteeamet

Rohkem infot Maanteameti lehel.

_______________________

Lehed: 1 2 3 4 5 » »» Loe algusest