Tehnokontrollist

Viimasel ja ka varasematel õppepäevadel olen juhtinud tähelepanu asjaolule, et sõidueksamile tulles ei oska eksamineeritavad viia läbi sõiduki tehnokontrolli. Tänase päeva seisuga pole olukord paranenud.
Sõiduki juhtimisseadmete käsitsemine ja iseseisev sõiduki kontrollimine on õppekavas kirjeldatud ja seda eksamineeritav oskama ka peab.
Palun enne oma nõusoleku andmist õpingukaardile sõidueksamile lubamise kohta veenduda, et õpilane on võimeline ja oskab seda osa õppekavast.
Kui olukord selles osas ei parane, siis pean juhinduma riiklikust õppekavast, mis ütleb selgelt, et sõidueksamile pääsemise eeltingimuseks on oskus iseseisvalt läbi viia ohutuse kontroll ja sellest tulenevalt saatma õpilase tagasi õpetaja juurde ilma, et ta pääseks sooritama eksamit.

    Mida peab õpilane oskama:
  1. Lülitada põlema sõidutulesid (ääre-, lähi-, ja kaugtuled). Nimetama millal ta neid kasutab.
  2. Lülitada põlema märgutulesid (suuna-, ohu-, pidurituled).
  3. Oskama kontrollida rehvide seisukorda. Teadama talverehvi markeeringut (MS) ja rehvimustri minimaalset jääksügavust (suverehv 1,6mm ja talverehv 3,0mm).
  4. Teadma milline ohutusvarustus peab autos olema (tulekustuti, kaks tõkiskinga ja ohukolmnurk).
Kokkuvõtvalt: Usun, et olete minuga sama meelt, et autojuht peab oskama tulesid kasutada erinevates tingimustes sihipäraselt ja õigesti. Seda pole palju nõutud ja loodan, et me leiame sellele kitsaskohale juhtide ettevalmistamisel koos positiivse lahenduse mis ei jätta õppurit hätta liiklusregistri eksamil ega tulevases elus.

Parimat soovides
Jüri Lill


Vt. samuti: Auto ohutuse kontrolli käigus eksamineerija esitatavad küsimused eksamineeritavale