Ohutuskontrolli alased küsimused

29 Veebruar 2020 (08:00:00)

Auto ohutuse kontrolli käigus esitab eksamineerija eksamineeritavale järgmised küsimused:

 1. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki suunatulede töökorras olekut?
 2. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki ohutulede töökorras olekut? (click)
 3. Palun näidake, kuidas Te kontrollite piduri töökorras olekut?
 4. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite sõiduki piduritulede töökorras olekut?
 5. Palun avage autokapott? (kliki) Sellisel juhul on teine küsimus mootoriruumis olevate igapäevaste agregaatide kohta. Mootoriruumi kaane sulgemine (kliki).
 6.  Palun näidake, kus asub auto klaasipesuri anum/mahuti? (kliki vaatamiseks)
 7. Palun näidake, kuidas ja kuhu tuleb lisada vajaduse korral klaasipesuri vedelikku? (kliki vaatamiseks)
 8. Palun kirjeldage, kuidas saab kontrollida õlitaset (kliki)?
 9. Palun näidake kuidas Te avate kütusepaagi luugi? (click)
 10. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite rehvide korrasolekut? (click)
 11. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite seisupiduri töökorras olekut?
 12. Palun näidake, kuidas Te kasutaksite vajadusel (nt vihmase ilma korral) klaasipühkijaid? (kliki vaatamiseks)
 13. Palun näidake, kuidas Te saaksite vajadusel klaasi pesta? (kliki vaatamiseks)
 14. Palun näidake, kuidas Te reguleerite salongi temperatuuri? (click)
 15. Palun näidake, kuidas toimite, kui autoaknad on jääs või udused? (click
 16. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel tagumisi udutulesid sisse lülitada? (kliki)
 17. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel kaugtulesid lülitada? (click)
 18. Palun näidake, kuidas veenduda auto helisignaalseadme töökorras olekus?
 19. Palun näidake, kuidas sisse lülitada tagumise akna soojendus? (tagaklaasi sooendus)
 20. Palun näidake, kuidas sisse lülitada peeglisoojendus? (kliki vaatamiseks)
 21. Palun kirjeldage, kui palju on hetkel kütust paagis? (click)
 22. Palun näidake, kuidas juht kontrollib kaasreisijate valmisolekut sõidukiga liikumiseks?
 23. Palun näidake, kuidas peab reguleerima peatugesid? (kliki)
 24. Palun näidake, kuidas peab turvavöö olema õigesti kasutusel? (click)

Levinumad vead, mis põhjustavad eksami negatiivse tulemuse on:

 • Puudulik iseseisev liiklusolukorra jälgimine, mis väljendub eelkõige liikluskorraldusvahendite mitte tähele panemises.
 • Puudulik auto käsitsemine, mis väljendub auto gabariidi tunnetuse puudumises või auto juhtimisseadmetega mitte hakkama saamises, oskamatuses kiirendada.
 • Oskamatus sooritada parkimisharjutust. Eriti aga iseseisev tühja parkimiskoha leidmine ja ebaõnnestunult pargitud auto asendi korrigeerimine.
 • Vähene maanteesõidu kogemus, mis väljendub ebaõiges kiiruse valikus, puudulikus kiirendus- ja aeglustusradade kasutamises.

Eksamisõiduki (Opel Astra) kasutusjuhend (laadi alla)