Transpordiamet viis läbi õppesõitude kontrollid

9 Juuni 2023 (13:52:41)

Transpordiamet koostöös Politsei- ja Piirvalveameti ning Maksu- ja
Tolliametiga viis läbi õppesõitude kontrollid Tallinna tänavatel. 

Avastasime mitmeid puuduseid ja tuletame sellega seoses meelde, et:
* Enne õppesõidu alustamist tuleb veenduda, et õpilasel on kaasas
isikut tõendav dokument ja õpingukaart või koolituskursuse tunnistus
(liiklusseadus [3] § 96 lg 1 ja 4). Kui isikut tõendav dokument on
õpilasel koju ununenud, puudub tal õigus liikluses osaleda.
Õpingukaart tuleb täita nii sõidu alguses kui ka lõpus, ei piisa, et
alles sõidu lõpus märgitakse tunni toimumise kohta andmed.
* Õppesõiduks kasutataval sõidukil peab olema kehtiv õppe- ja
eksamisõiduki ülevaatus. Sõiduk peab olema tehniliselt korras (nt
B-kategooria sõiduki puhul peavad olema lisapeeglid, -pedaalid,
koolitaja logo, õppesõidumärgid). Mootorrattal sõitval õpilasel
peab olema seljas õppesõidu tunnusmärgida ohutusvest. Nõuded on
toodud määrus nr 54 [4] § 5 ja § 6.
* Õpingukaarti võib täita vaid kehtiva õpetaja õigusega isik.
Juhendajal puudub õigus õpingukaardi täitmiseks. Juhendajaga tehtud
sõite ei loeta koolituskursuse tundidega võrdseks. Palun kontrollige,
et kõik õpetajad, kes teie kooli all sõidutunde läbi viivad, omavad
kehtivat õpetaja õigust.